Les 9: Abraham

Het verhaal van Abraham speelt zich af in het vroegere midden- oosten, ongeveer 1900 voor Christus. Abraham is geboren in de stad Ur, in Mesopotamië. Dat ligt langs de oevers van de rivieren Eufraat en Tigris. Tegenwoordig heet dit gebied Irak.

Terach, de vader van Abraham besluit om de stad Ur en het land Mesopotamië te verlaten. Samen met enkele andere families pakken ze hun bezittingen bij elkaar en gaan ze op weg naar het noorden, op zoek naar een ander vruchtbaar gebied. Na een lange tocht bereikt de familie uiteindelijk de stad Haran in het land Aram. (dit heet nu Syrië)

abraham_kaart_LR (01)

In de jaren dat de familie in Haran woont, groeit er tussen Abraham en zijn vader Terach een groot verschil van mening over het vereren van goden. Terach was van huis uit gewend om verschillende goden te vereren, zoals de zon, de maan en de sterren, maar Abraham raakt er steeds meer van overtuigd dat er maar één god bestaat.

Wie die God is, weet Abraham niet precies, maar wel dat er maar één God kan zijn. God betekent ook “Allerhoogste”, en dat kan er uiteindelijk maar één zijn natuurlijk.

En dan uit het niets hoort Abraham een stem die tot hem spreekt en die zegt dat Hij de God is waar Abraham naar op zoek is, en hij krijgt van die God de opdracht om Haran te verlaten. Hij moet op weg gaan naar het land dat God hem zal wijzen. In dat nieuwe land zal hij de stamvader van een groot volk worden.

Abraham vertrouwt erop dat het goed is om deze stem te gehoorzamen en hij gaat op weg. Na zijn vertrek uit Haran begint voor Abraham zijn reis naar ‘het beloofde land’. Waar dat beloofde land zal zijn weet hij niet, maar hij gaat op weg met zijn vrouw Sara en al hun bezittingen. Abraham neemt zijn neef Lot mee op reis naar het beloofde land.

Lees in de Bijbel het stukje waar God tot Abraham spreekt door hier te klikken of daar naar je Bijbel app te gaan naar Genesis 12. Lees van Hoofdstuk 12 vers 1 t/m vers 9

Opdracht 1: beantwoord de volgende vragen:

  1. Waarom verlaat Abraham zijn familie?
  2. Wat beloofd God aan Abraham

In Kanaän aangekomen, bleek dat er te weinig te eten was voor het vee van Abraham en het vee van Lot. Abraham liet Lot kiezen welk stuk land hij wilde hebben voor zijn vee. Lot koos het beste stuk. Hij ging in het zuiden wonen in Sodom en Gomorra. Maar het gebied wat het mooist leek, was een zondig gebied. In Sodom en Gomorra gebeurden echt verschrikkelijke dingen, zoals seksueel misbruik van mensen en zelfs kinderen!

Dus hoewel Lot het beste stuk van het land koos, en Abraham dus naar een minder stuk land trok, bleef God hem wel zegenen en steunen, ook al ging de rest van zijn leven zeker niet van een leien dakje (gemakkelijk). Abraham heeft meerdere situaties meegemaakt waar hij op God moest vertrouwen in moeilijke tijden en dat vond hij niet altijd even gemakkelijk.

Je moet je eens voorstellen dat je in deze tijd in Irak of in Syrië woont (waar Abraham dus toen woonde!) en dat er om je heen oorlog is, of op zijn minst armoede, ellende en angst… Maar ook veel dichter bij huis, hier in Nederland is er voor veel mensen genoeg reden om onzeker of zelfs bang te zijn, juist ook in deze tijd door Corona of de gevolgen daarvan… Misschien heb jij of iemand in je familie wel een ziekte waardoor je extra gevaar loopt, of heeft je vader een bedrijf dat nu door de crisis in de geldproblemen komt…

Volgens de Bijbel wil God ook nu nog tot ons spreken! Je weet misschien al dat God geen naam is, maar Hij heeft wel degelijk een naam… de God van de Bijbel heet Jahweh en die naam betekent dat Hij altijd aanwezig is, altijd dichtbij voor mensen die Hem aanroepen omdat ze Hem nodig hebben. Daar hoef je niet voor naar een kerk, of een moskee of een tempel, je kunt Hem gewoon vragen om zichzelf aan je te laten “zien”. Voor sommige mensen gebeurde dat in een brandende braamstruik zoals bij Mozes, voor anderen met een donderende stem, en voor anderen weer in een droom, of “gewoon” doordat je de zekerheid krijgt dat je niet alleen bent en dat er echt een God bestaat die JOU KENT!!

God liet aan Abraham weten dat Hij hem niet zou verlaten en dat Hij hem zou helpen zijn weg te vinden in z’n leven. In het geval van Abraham zelfs letterlijk de weg vinden, namelijk naar het land dat God aan hem beloofde!

Opdracht 2: beantwoord de volgende vragen:

  1. Heb je zelf wel eens gebeden? Iets tegen God gezegd? of iets gevraagd aan God? Zo ja, kun je daar kort iets over vertellen?
  2. Als het antwoord op de vorige vraag nee was, dan voor jou een andere vraag: Aangezien ruim 3/4 (dus 75% van de wereldbevolking) gelovig is, is het blijkbaar ook weer niet zo raar om te geloven in 1 of andere God… heb je je wel eens afgevraagd hoe mensen de stem van God konden/kunnen verstaan? Hoe stel je je dat voor?
  3. Op de plaats waar de steden Sodom en Gomorra hebben bestaan is nu een zee. Deze zee wordt de dode zee genoemd. Waarom heet die zee zo? (je mag google gebruiken)
Dit bericht is geplaatst in Godsdienst Klas 1. Bookmark de permalink.