Les 2 Wereldgodsdiensten

Les 2: wereldgodsdiensten

Van de ruim 6 miljard mensen op aarde behoren de meesten bij een bepaalde godsdienst. Er bestaan vijf godsdiensten die we de wereldgodsdiensten noemen. Dit zijn:

1. Jodendom

2. Christendom

3. Islam

4. Hindoeïsme

5. Boeddhisme

Elk van de vijf wereldgodsdiensten heeft een aantal vast kenmerken.

Een duidelijk zichtbaar kenmerk is dat elke godsdienst eigen gebouwen heeft, waarin gelovigen samenkomen.

Tijdens samenkomsten en vieringen in deze gebouwen vinden regelmatig speciale godsdienstige gebruiken plaats, bijvoorbeeld na de geboorte van een kind, als mensen trouwen of bij een begrafenis.

Zulke gebruiken noemen we rituelen.

Vraag 1:  Noem van elke wereldgodsdienst een feest of ritueel. Je kunt voor hulp op internet zoeken.

Godsdienst:

Feest/Ritueel:

Jodendom

Christendom

Islam

Hindoeisme

Boeddhisme

Behalve gebouwen, feesten en rituelen kennen alle godsdiensten hun eigen heilige geschriften. Uit die geschriften wordt vaak voorgelezen tijdens samenkomsten. In die geschriften vinden de gelovigen de regels en voorschriften voor hun godsdienstige gebruiken en plichten.

Tenslotte kennen de vijf wereldgodsdiensten ook hun eigen symbolen.

Vraag 2:

Zet de juiste godsdienst onder het juiste symbool     

A B C D E

A=

B=

C=

D=

E=

Hieronder zie je een kaart waarop staat in welke landen welk geloof het meest wordt beleden.

Vraag 3: Hoe komt het dat (Zuid)- Amerika overwegend christelijk is, en Noord-Afrika en het midden oosten overwegend islamitisch? Wat valt je verder op?

Antw:

Vraag 4: Benoem voor elke godsdienst twee kenmerken. De kenmerken kun je opzoeken op internet. Beetje creativiteit met zoektermen is wel handig 😉

Godsdienst

Kenmerken

Jodendom

1

2

Christendom

1

2

Islam

1

2

Hindoeisme

1

2

Boeddhisme

1

2

Dit bericht is geplaatst in Godsdienst Klas 1. Bookmark de permalink.